2017.

Naš štand na 23. internacionalnom sajmu prehrambene industrije u Azerbejdžanu.

WorldFood Azerbajdžan se utemeljio kao vodeći događaj prehrambene industrije u Kaspijskoj regiji s poviješću od preko 20 godina na svom mjestu.

azeirbaijan1azeirbaijan1
azeirbaijan2azeirbaijan2