Skip to content

reference

Stanić Juicy

Automatizirana linija za pripremu pitke vode. Prijemni tank vode 20 000L, tank sa ugljenim filtrom 6000L, buffer tank za vodu 20 000L