Skip to content

reference

Dukat

Automatizacija tankova za standardizaciju (6 tankova + mixer). Ugradnja automatskih ventila, mixera i ostale vezane opreme.