Skip to content

EU FUNDING

EU FUNDING

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


KORISNIK:                            FRASSINOX BOŽIĆ d.o.o.

 

NAZIV PROJEKTA:            „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije društva FRASSINOX BOŽIĆ,

                                               KK.04.1.1.03.0205“

 

1.5. SUKOB INTERESA:

Gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa:
–    CORE CONSULTING d.o.o., OIB: 27904814616
–    FRASSINOX d.o.o., OIB: 54542616954
–    TEHNOSTUBICA d.o.o., OIB: 75887678470
–    FOUND PROCES j.d.o.o., OIB: 23460093172
–    PROCESNO PREHRAMBENA INDUSTRIJA – CONSULTING d.o.o., OIB: 26547297188

 

KRATKI OPIS PROJEKTA:              

Društvo FRASSINOX BOŽIĆ d.o.o. kao energetski troškovna cjelina za poboljšanje energetske učinkovitosti i povećanje udjela obnovljivih izvora energije, projektom će provesti sedam (7) mjera koje će riješiti problem potrebe za smanjenjem isporučene energije, kao i potrebu za povećanjem količine energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije. Provedbom mjera doprinijet će se cilju projekta, odnosno smanjenju isporučene energije te povećanju korištenja energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije Doprinijet će se i smanjenju emisije CO2.

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:                  

Cilj projekta je smanjenje udjela isporučene energije iz distribucijske mreže kroz provedbu mjera energetske učinkovitosti i promicanja energije iz obnovljivih izvora energije te povećanje količine energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije koja je potrebna za rad projektne cjeline.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (u HRK):            30.916.560,51 kuna

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:                                   16.183.433,17 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:                         30.10.2020. godine – 30.06.2023. godine

 

KONTAKT OSOBA:       Marijan Božić, administracija@frassinox.com

 

KORISNI LINKOVI:        www.strukturnifondovi.hr;

                                         www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

 

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost poduzeća FRASSINOX BOŽIĆ d.o.o.